WESSELS HUS

Program Bolig
Størrelse Prosjektert 17500m2 (137 leiligheter), bygget 3150 m2 (44 leiligheter)
Plassering Lillestrøm
Status Ferdigstilt 2016

Arkitekt Marlow Ramfeldt A38 / Marlow Arkitekter
Byggherre Bonava (tidl. NCC Bolig)
Entreprenør Asker Entreprenør

Ved Åråsen stadion i Lillestrøm, klemt mellom hovedbanen og  bilvei, ligger en langstrakt tomt. Tomta strekker seg fra sør mot nord. Bebyggelsen er fordelt på fire kvartaler med samme formspråk og planprinsipp: Et effektivt og ortogonalt/rektangulært gårdsrom med svalganger for adkomst sikrer tosidig dagslys til alle leiligheter; sagtannformet utvendig fasade for å sikre gode solforhold og private uteoppholdsarealer. Kvartalene har i tillegg store åpninger over flere etasjer som slipper lys og sol inn i gårdsrommene. Alle leilighetene tilfredsstiller kravene til tilgjengelig boenhet, mens utearealer og adkomster er universelt utformet. Boligene tilfredsstiller energiklasse B og oppføres i betong-, tre- og platekledning.

Det ble gitt byggetillatelse for alle fire kvartaler, men kun ett ble bygget.