VINKELVEIEN 7

Program Omsorgsboliger
Størrelse 8500m2 bruttoareal
Plassering Tåsen, Oslo
Status Ferdigstilt 2019

Arkitekt Marlow Arkitekter
Byggherre Omsorgsbygg Oslo KF
Entreprenør Ruta Entreprenør

Rehabilitering og ombygging av tidligere Tåsenhjemmet (sykehjem). Eksisterende bygningsmasse er opprinnelig tegnet av anerkjent arkitekt Knut Knutsen i 1938. Fasadene er derfor vernet, men i tett samarbeid med byantikvaren fikk noen av leilighetene balkong. Ca. 8500 m2 ombygget til omsorgsboliger, tilrettelagte boliger, kontorer, administrasjon, legesenter og forsamlingslokaker (festsal). Fasaden på bygningen er vernet av Byantikvaren.

Vinkelveien 7 Totalrehabilitering