UTMARKVEIEN OMSORG+

Program Omsorgsboliger, senior
Størrelse 9100m2, 78 leiligheter
Tid 2011 – 2017
Sted Bøler, Oslo

Arkitekt Marlow Ramfelt / Marlow Arkitekter
Byggherre Boligbygg Oslo KF
Entreprenør HENT

Utmarkveien 2 består av to blokker som står vinkelrett på hverandre like ved Bøler T-banestasjon. Prosjektet tar for seg rehabilitering av eksisterende høyblokk på 9 etasjer, et nytt mellombygg og en ny lavblokk på 6 etasjer. Eksisterende blokk i Utmarkveien 2 er bygget i 1964 og har fått en mye etterlengtet estetisk oppgradering. Bygningsmassen var i svært dårlig forfatning og underveis i prosessen ble det klart at hele bygget måtte totalrenoveres.  Prosjektet består av 29 nye og 49 rehabiliterte leiligheter.

Energinivået i de 2 nybyggene tilfredsstiller kravene til passivhus. Det er etablert energibrønner og varmepumper som gir gulvbåren varme i nybyggene og radiatorer i det restaurerte bygget. Eksisterende bygg er også etterisolert med 15cm som har redusert varmetapet og energikostnadene betydelig.

Fasade kledd med kebony som binder nytt og gammelt sammen til en helhet. Kebony-furu er et norsk og økologisk produkt som passer godt med Oslo kommunes grønne profil.

Etasjene over bakken består av leiligheter, mens de nedre etasjene inneholder ulike servicetilbud for beboerne.