ULLEVÅL SKOLE

Program Barneskole
Størrelse 2000m2 bruksareal
Plassering Ullevål hageby, Oslo
Status Mulighetsstudie 2009-2011

Arkitekt Marlow Ramfelt / Marlow Arkitekter
Byggherre Undervisningsbygg Oslo KF
Entreprenør ?

Ullevål barneskole har behov for kroppsøvningssaler og spesialutstyrte rom som ikke kan løses på eksisterende tomtegrunn. Vi har utarbeidet en mulighetstudie og fremmet en reguleringplan på rodetomten til friluftsetaten som ligger ca 250 meter fra Ullevål skole. Forslaget viser et delvis nedgravd bygningsvolum og kun en etasje over vei mot Ullevål Hageby. Tiltaket vil gi et godt og funksjonelt tilbud til elever ved skolen og samtidig egne seg som lokalt kulturhus.