ULLERNKAMMEN 8

Program Bolig (4 eneboliger)
Type Nybygg
Størrelse 1044m2 bruksareal
Plassering Ullernåsen, Oslo
Status Rammetillatelse 2023

Arkitekt Marlow Arkitekter
Byggherre Tinholt Eiendom til ramme
Entreprenør Ikke bestemt

Boligene er prosjektert med en tung, mural teglbase i kontakt med terrenget og en lettere toppetasje med rytmisk inndeling av glass og treverk. Boligene har felles underjordisk garasjekjeller, og alle enhetene skal oppføres med takterrasser.

Eiendommen har bratt terreng som skråner nedover mot øst. I prosjekteringen ble det lagt vekt på å bevare eksisterende terreng så langt det var mulig. Samtidig skal boligene få flate, meningsfulle uteoppholdsarealer. De individuelle uteoppholdsarealene er tilknyttet det nyetablerte fellestunet mellom boligene. På denne måten kan mesteparten av tomtens utkant kan forbli som den er/reetableres, og beplantes slik at det grønne preget ivaretas.

Boligene trapper seg ned med terrenget, noe som bidrar til nedskalering av prosjektet, og individualitet mellom boenhetene. Det bratte terrenget utnyttes ved å gi utganger via flere etasjer. Boligene har et felles planprinsipp og varieres over dette. Sirkulasjon, boder og våtrom er lagt til vestsiden av boligene, slik at oppholdsrom får godt lys og flott fjordutsikt mot øst.