TORDENSKIOLDS GATE 6B

Program Kontor, fungerer i dag som hotell
Størrelse 5700m2 bruksareal
Plassering Oslo sentrum
Status Ferdigstilt 1994

Arkitekt Eriksen & Marlow
Byggherre Investa Eiendom / Linstow Eiendom
Entreprenør ?

Hjørnetomten, som ligger i Oslos mest sentrale strøk, er omkranset av 7-10 etasjes kontor-, forretnings- og hotellbygg i eget og omkringliggende kvartal. Dimensjoner og karakter på denne bebyggelsen har vært utgangspunkt for utformingen av nybygget. Fasadene i de nederste etasjene er trukket inn for å gi bedre plass på gateplanet og et mykere inngangsparti. Utforming og materialbruk gjør at bygningen oppleves lettere, som en kontrast til øvrige kvartaler oppført i telg og betong. Fasadene er utført med store sammenhengende glassflater, bare brutt av rytmiske horisontale og vertikale bånd i tambak (metallegering av 90% kobber og 10% sink). En overdekket glassgård er plassert i midten av det dype volumet for å gi tilstrekkelig gode lysforhold i alle rom og etasjer.