BJØRNÅSVEIEN 124

Program Buddhistisk tempel
Størrelse 600m2 bruksareal
Plassering Søndre Nordstrand, Oslo
Status Ferdigstilt 2018

Arkitekt Marlow Ramfelt / Marlow Arkitekter
Byggherre Karma Tashi Ling Buddhistsamfunn
Entreprenør ?

Tomta på Søndre Nordstrand var bebygget med en eldre villa, hvor buddhistsenteret holdt til. Buddhistsamfunnet ønsket å rive villaen og erstatte denne med et kloster med mer tradisjonell utforming for buddhistiske templer. Arkitektoniske kjennetegn ved slike templer er kvadratisk plan, symmetri, inntrukket øverste etasje og buet pyramidetak.

Kjernen av bygningen er Gompa (forsamlingssalen) plassert i 1.etasje med dobbel takhøyde.