SAMEIET KRABBERUDLIA 19-39

Program Bolig (11 boenheter i rekkehus)
Type Nybygg
Størrelse 4050m2 bruksareal
Plassering Solbergveien, Løkkeåsen
Status Ferdigstilt 2015

Arkitekt Marlow Arkitekter
Byggherre Nordisk Husprosjekt
Entreprenør Nordisk Husprosjekt

Regulering og prosjektering av 11 boeneheter i tre etasjer med takterrasse og underjordisk parkering. Boligene er fordelt mellom tre rekkehus som forskyves med terrenget. Dette grepet bidrar til å skalere prosjektet ned slik at det tilpasser seg eksisterende småhusområde. Tomten er svært bratt og det er nødvendig å komme over bakenforliggende åskam for å få kveldssol inn på takterrassene. Rekkehusene følger koteretningen og boenhetene får dermed en nord-syd-orientering. Tiltaket har fått et ”knapt” arkitektonisk uttrykk med arealeffektive og funksjonelle planløsninger, og store vindusåpninger mot syd for å ta vare på sol og utsikt. Ved sammenstøt med terreng støpes fasaden i betong, mens øvrige fasader blir i tre.