SINSENTERRASSEN 2B

Program Bolig
Størrelse 3200m2 bruksareal, 39 leiligheter
Plassering Sinsen, Oslo
Status Ferdigstilt 1990

Arkitekt Ark.kont. P.J.Eriksen
Byggherre Park Eiendom
Entreprenør ?

Leilighetsbygg med boenheter i fem etasjer, næring på gatenivå og underjordisk garasjeanlegg. Materialitet og karmfarge er hentet fra omkringliggende bebyggelse for å danne en helhetlig karakter. De buede formene mot sydvest spiller på formen til den gamle kornsiloen et steinkast unna. Bygningsvolumet trappes ned i takt med tomtas helling og tilrettelegger for romslige, sydvendte fellesområder på taket.

Den typiske etasjeplan er bygd opp omkring en midtkorridor med åtte leiligheter. Et sentralt trappe- og heistårn betjener alle etasjer. Bygningen er en betongkonstruksjon med teglforblendet fasade.