ØVRE MÅSAN 3

Program Bolig (3stk i rekkehus)
Type Nybygg
Størrelse 510m2 bruksareal
Plassering Brendsrud, Asker
Status Pågående

Arkitekt Marlow Arkitekter
Byggherre Eplehagen Eiendom
Entreprenør Bygg Team Romerike

Vertikaldelt rekkehus bestående av 3 boenheter ved Asker sentrum. Tomtas svake helling nord-sør utnyttes til rytmisk nedtrapping av boenhetene. Dette bidrar til å nedskalere rekkehuset.

Mellom boenhetene er fasadene trukket inn for videre tilpasning til områdets skala. Dette grepet skaper et naturlig inngangsparti og gir økt individualitet mellom boenhetene. Sirkulasjon, våtrom og annen teknisk infrastruktur er ivaretatt i de inntrukne volumene mellom enhetene.

Boligene oppføres som en 2-etasjers bygning med kjeller og loft. Alle soverom er lagt til annen etasje, slik at hele førsteetasjen blir et åpent og lyst samlingsrom for familien. Her er det direkte utgang til både hage og gårdsplass.

Vindusplassering er bestemt med tanke på vertikale og horisontale linjer, i tillegg til å gi best mulig lysforhold og utsikt innenfra. Takterrassene er skåret ned i takflaten for å skape diskré og private uterom som ikke sjenerer naboer.