ØRAKER SKOLE

Program Ungdomsskole
Størrelse Ombygging 2300 m2, nybygg 410 m2
Tid 2012-2015
Sted Lilleaker, Oslo

Arkitekt Marlow Ramfelt
Byggherre Undervisningbygg Oslo KF
Entreprenør Team Bygg Entreprenør 

Prosjektet med Øraker ungdomsskole omfatter ombygging og restaurering av eksisterende bygningsmasse, samt oppføring av nybygg mellom skole og idrettshall.  Skolen er utvidet fra fire til seks paralleller for å legge til rette for 540 elever.

Nybygget har fått en enkel form, med pulttak som løfter seg mot syd. Arkitekturen søker å tilpasse seg eksisterende bygg, samtidig som den gir signaler om nyskapning og gjenspeiler ungdommens lekenhet. Nybygget oppføres i én etasje med mesanin.

Ombyggingen omfatter kjøleanlegg på tak og nye innganger. Kjøleanlegget trekkes inn fra fasaden slik at det ikke blir synlig fra bakkeplan. Inngangene får samme utforming som eksisterende innganger for å ikke bryte med det eksisterende uttrykket. Ramper fra inngangene sikrer trinnfri adkomst til garderober og klasserom.