NILS LASSONS VEI 5

Program Bolig (2 tomannsboliger)
Type Nybygg
Størrelse 1070m2 bruksareal
Plassering Eiksmarka, Bærum
Status Pågående, planlagt ferdigstilt 2024

Arkitekt Marlow Arkitekter
Byggherre Teknisk Presse
Entreprenør Diverse

Endetomten på boligfelt har lenge vært bebygget med et stort næringsbygg til tross for tomtas regulering til frittliggende småhusbebyggelse.

To nye vertikaldelte tomannsboliger i forlengelse av eksisterende parseller vil fullføre boligområdet som opprinnelig tiltenkt. Boligene er videre rykket i forhold til hverandre for å tilpasse seg områdets skala. Materialitet, dimensjoner og takvinkler er hentet fra omkringliggende bebyggelse.

Tomta er svært støyutsatt med trafikkerte bilveier på 3 av 4 sider, og det var følgelig behov for støyskjerm. Rytmiske innslag av glass opprettholder utsikt og kontakt med omgivelsene, bidrar til trafikksikkerhet og gjør gjerdet mindre monotont og langstrakt, både for beboere og forbipasserende.