MIDTSTUEN SKOLE

Program Ungdomsskole
Type Nybygg
Størrelse 5500m2 bruksareal
Plassering Holmenkollen
Status (1986-) Ferdigstilt 2001

Arkitekt Arkitektkontoret Per-Johan Eriksen / Eriksen & Marlow Arkitekter
Byggherre Byggeetaten Oslo kommune
Entreprenør ?

Midtstuen ungdomsskole ble oppført på slutten av 80-tallet, på en smal tomt avgrenset av Holmenkoll-banen og skogsbilvei inn i Nordmarka. Terrenget og formen på eiendommen har gitt føringer for bygningskroppen – seks enheter samlet i to bygningsvolumer. Volumene ligger som en snor og buer seg langs tomtegrensen mot øst. Mot vest rammes uteområdene inn. Disse består av amfiteatre, ballbane og ballbinge. Gymsaler ligger nærmest parkeringsplassen.

Utformingen av skolen føyer seg inn i en tydelig postmoderne tradisjon, hvor mange av modernismens strenge regler til form og rytme brytes. Bygningskroppen er brutt opp i kuber, rotunder og mer asymmetriske former. Dette bidrar til å nedskalere prosjektet slik at det henger bedre sammen med omkringliggende småhusområder. Skolen har videre et lekent uttrykk, med stor variasjon i både volum, materialitet, farger og detaljering.