LANGSLÅVEGEN 189

Program Fritidsbolig, garasje, anneks
Størrelse 250m2 bruksareal
Plassering Gålå
Status Skisseprosjekt 2022, ikke realisert

Arkitekt Marlow Arkitekter
Byggherre Privat
Entreprenør ?

Nærområdet er en hyttegrend som er delvis utbygget. Tomta i åsveggen faller rolig ned mot vest. Utsikten og kveldssola er også best her. Reguleringsplanen krever at det nybygg følger tradisjonell byggeskikk for Gålåområdet. I tillegg til hovedhytta var det ønske om både garasje og anneks, og det ble naturlig å legge dette i tun-form. Hovedhytta plasseres høyest på eiendommen, og skråninga gjør at utsikten fra oppholdsrom ivaretas selv om andre tunbygninger ligger foran da disse er plassert lavere i terrenget. Alle bygninger kles med stående mørkbeiset trekledning, og taket skal torvtekkes. Vindusflater er rektangulære og rutes opp. Hovedmøneretningen er parallell med høydekotene på tomta. Mest mulig av tomtas eksisterende vegetasjon blir bevart. Terrenget mot nord-øst, der tiltaket plasseres, må planeres noe for å etablere brukbare uterom og adkomst.

Hovedhytta utformes som en smal og lang bygningskropp, plassert parallelt med kotene. Tverrfløyer avslutter bygningskroppen, og skaper et naturlig inngangsparti mot midten av hytta. Det er mulig å komme inn fra begge sider, og alt av våtrom og boder er plassert i dette området. Én tverrfløy er avsatt til soverom, mens den andre er avsatt til oppholdsrom.