KABELGATA 39C

Program Lager og kontor
Størrelse 6100-8000m2 bruksareal
Plassering Alna, Oslo
Status Ferdigstilt 2001

Arkitekt Eriksen & Marlow Arkitekter
Byggherre Ulvenveien Utvikling
Entreprenør Ole K. Karlsen Entreprenør

Kabelgata 39c (tidligere Risløkkveien 2) ligger i et eldre industriområde i nærheten av Alnabru. Området bærer preg av stor produksjon med massive fabrikkbygninger i tunge materialer. Kabelgata 39c markerer avslutningen på en 400m lang rekke med slike bygninger. Utformingen baserer seg på dimensjoner og materialer hentet fra denne rekken. Bygningen er oppført i betong og fasadene er kledd i tegl, glass og metallplater. Prosjektet består av et horisontalt volum, lageret, som brytes opp på midten av et vertikalt volum, kontorene.