JENSHAUGVEIEN 38

Program Bolig (tomannsbolig)
Type Ombygg, tilbygg
Størrelse 350m2 bruksareal
Plassering Høvik, Bærum
Status Pågående

Arkitekt Marlow Arkitekter
Byggherre Eima Eiendom
Entreprenør Hustre UAB

En horisontaldelt tomannsbolig på Nedre Høvik fra 1947 totalrenoveres og får nytt tilbygg. Eksisterende bolig er i dårlig stad og fasaden trenger en opprydding. Tidligere var det en boenhet på hvert plan. Dette ga klare fordeler og ulemper for boenhetene, som for eksempel tilgang på uteareal. Oppdragsgiver ønsket to likeverdige boliger som begge hadde flotte kvaliteter.

Eksisterende tomannsbolig gjøres om til én boenhet. Tilbygget blir den andre boenheten i tomannsboligen. Hoveduttrykket videreføres og nytt tilbygg oppføres med samme form, materialitet og takvinkel som eksisterende bolig. Et mellombygg med flatt tak og mural overflate skiller eksisterende og nytt. Tilbygget er plassert og utformet slik at eksisterende bygningsvolum ivaretas og er lett gjenkjennelig.

Begge enhetene får egen hovedinngang fra felles gårdsplass. På motsatt side av huset har de hver sin private hage. Boligene får nå mer eller mindre like kvaliteter og fordeler.