JACOB AALS GATE 2

Program Bolig
Type Nybygg
Størrelse 2500m2 bruksareal, 9 leiligheter
Plassering Frogner, Oslo
Status Ferdigstilt 2016

Arkitekt Marlow Arkitekter
Byggherre NRTO
Entreprenør Bermingrud Entreprenør Oslo Akershus

Leilighetsbygg i 4 etasjer med ni leiligheter og to garasjekjellere. Prosjektet tilpasser seg omgivelsene og opprettholder bebyggelsesmønsteret i gateløpet med tilsvarende dimensjoner. Hver leilighet får uteplass på terreng, verandaer eller takterrasser. Boenhetene varierer i størrelse for å tiltrekke seg mennesker i ulike livssituasjoner.

Bygningen får et slakt valmtak slik som omkringliggende bebyggelse. To toppetasjer er trukket inn på tre av fire fasader og skaper dermed naturlige uteplasser oppover i bygningen. Hjørnene av bygningen er åpnet for å gi et luftig og variert preg.

Bygget får hovedinngang midt på langsiden mot sør-vest. Garasjeinnkjørselen er plassert mot nord-øst.