HELLY HANSEN

Program Produksjon og kontorbygg
Størrelse ca. 14 000m2 bruksareal
Tid 1988 – 1989
Sted Solgaard Skog, Moss

Arkitekt og interiørarkitekt Eriksen & Marlow Arkitekter
Byggherre Helly Hansen
Entreprenør Aker Entreprenør Oslo 

Helly Hansen AS er landets største produsent av regntøy for voksne og barn, samt spesial-arbeidsklær for såvel offshore-, fiske- og skipsfart, som for landbruk og anleggsarbeider. Det produseres også en rekke forskjellige sportsartikler for både sommer og vinterbruk.

Tomten ligger syd for Mosseporten, og vest for E6 med tilkjørselsveier både langs tomtens øst- og vestside. Disponeringen av tomten er basert på ønsket om lettest mulig adkomst til både administrasjon og produksjon og med rikelig plass for rangering av vogntog og store lastebiler.

Administrasjonsbygget er plassert på tomtens nordligste del, og skillet mellom administrasjon- og produksjonsbygget går i spranget mellom opphøyet og forsenket del, med nivåforskjellen kompensert ved plassering av tilfluktsrom/ garderober.

Ved denne løsningen oppnås gunstige adkomstforhold og en naturlig separering av adkomst for gjester og ansatte.

*Tekst og fotografier er hentet fra Byggekunst. Teigens Fotoatelier AS er oppført som fotograf.