GYLDENLØVES GATE 1A

Program Bolig
Type Nybygg
Størrelse 4190m2 bruksareal
Plassering Frogner, Oslo
Status Ferdigstilt 2005

Arkitekt Eriksen & Marlow Arkitekter / Marlow Ramfeldt A38
Byggherre Trippel V Eiendom
Entreprenør Gyldenløve Eiendom

Fasaderekken langs Gyldenløves gate består av to- og tre-etasjers bygninger med valmtak og karnapper. Prosjektet ligger som en avslutning av denne fasaderekken før gateløpet avsluttes mot skoleplassen og den store skolebygningen i fire etasjer med høyt tak. Dimensjonene i bygningen fremkommer ved en avveiing mellom fasaderekken oppover Gyldenløves gate og forholdet til skolegården, den store skolebygningen og Le Canard (Villa Ciro).

Bygningen legges inntil fjellskrenten i bakkant, og virker som en sikringskonstruksjon av fjellet. Hovedformen som overdekkes av valmtak skaleres ned og brytes opp ved hjelp av inngangsparti og trapperom som utføres i glass, i kontrast til den ellers pussede fasaden. Utkragede bygningsdeler som resulterer i takterrasser for øverste etasje pusses i andre nyanser enn hovedformen for å understreke sprangene. Valgte varme jordfarger harmonerer godt med omkringliggende bebyggelse, og er i fin kontrast til den ellers frodige alléen som utgjør gateløpet.