FROGNERVEIEN 39

Program Bolig (19 leiligheter)
Størrelse 1400m2 bruksareal
Plassering Frogner, Oslo
Status Ferdigstilt 2013

Arkitekt Eriksen & Marlow
Byggherre Byggeetaten Oslo kommune
Entreprenør ?

Frognerveien i Oslo fungerer som et skille mellom lukkede bygårder mot sør-vest og frittstående byvillaer mot nord-øst. Frognerveien 39 ligger på nord-østlig side av gata og ble derfor utformet som en byvilla. Denne 4-etasjers bygningen ble oppført tidlig på 2000-tallet og består av 19 leiligheter. Parkering og boder er løst i kjelleretasjen.

Flermannsboligen har referanser både til klassisk og moderne arkitektur: Klassisk i form av symmetri, vindusutforming og mansardtak med tverrfløyer. Det moderne kommer til uttrykk i planløsning, beskjeden bruk av påhengt ornamentikk og en upusset fasade. Dimensjoner og høyder er hentet fra omkringliggende bebyggelse.