FJELLHAMARVEIEN 38

Program Kontor, verksted, lager
Størrelse ?m2 bruksareal
Plassering Fjellhamar
Status Ferdigstilt

Arkitekt Marlow Ramfelt A38
Byggherre Tessa Connect
Entreprenør ?

En krevende tomt med bratt terreng og støyproblematikk fra omkringliggende veisystem. Eiendommen ligger på en liten høyde, hvor bilveier har ført til fjellskjæringer på tre sider. Tomten og kollen er eksponert og markeres i landskapet både med og uten bygning.

Eksisterende støttemurer langs fjellskråningene er benyttes som en del av rammen rundt huset. Ytterveggene er trukket vekk fra denne muren, med unntak av sentralt plassert karnapp. Sokkel og øvrig etasje ligger i ulike liv, og metallkledningen er liggende. Disse grepene er gjort for at bygningen på høyden skal få et horisontalt og lavere preg. Som kontrast til den horisontale formen er det valgt et karnapp mot nord.

Alle yttervegger er derfor dobbeltvegger og glassflater består av tre lag.