CAMP FEIRING

Program Administrasjon og kontor
Størrelse 2200m2 bruksareal
Plassering Lørenskog
Status Ferdigstilt 2018

Arkitekt Marlow Arkitekter
Byggherre Feiring Bruk
Entreprenør Insenti

Feiring Bruk AS ønsket nytt administrasjonsbygg i steinbruddet ved Feiringåsen i Lørenskog. I tillegg til kontorer inneholder bygningen kantine og møteromsavdeling, samt parkering og trimrom i kjelleren. Både byggherre, geografisk område og bygningsprogram la til rette for arbeid med naturstein som byggemateriale. Dette, sammen med grønne tak, geobrønner og lavt energiforbruk, gir bygningen en tydelig miljøprofil.

Natursteinprisen 2021 ble tildelt Trygve Ollendorff (styreformann Feiring Bruk AS) for dette byggeprosjektet. Begrunnelse for valg av årets vinner:

«Han har benyttet naturstein på en utrolig fin måte i sitt nye anlegg på Lørenskog. Bygget er helt unikt med sin fasade av splittet stein og bygget med bærekraft som en del av forutsetningene. Han har benyttet kortreist stein i mange varianter både ute og inne. Han har på denne måten fremmet bruk av naturstein på en god måte.»