FAGERTUNVEIEN 57

Program Bolig
Type Nybygg
Størrelse 220m2 bruksareal
Plassering Bærum
Status Ferdigstilt 2008

Arkitekt Eriksen & Marlow Arkitekter
Byggherre Fagertun Eiendom
Entreprenør Bærum Tømrerservice

Nybygget oppføres i et villastrøk med varierende bebyggelse når det gjelder farger, karakter, høyder, takvinkler og materialbruk. Omkringliggende bebyggelse består stort sett av ene- og tomannsboliger fra 1920 og framover. Gradvis utbygging og fortetting over tid har gitt området sin karakter, og nybygget føyer seg inn i rekken av boliger bygd i sin tid. Arkitektonisk blir den et tidsriktig innslag i den sammensatte arkitekturen i Fagertunveien.

Bolig og garasje plasseres parallelt med veien. Boligen oppføres i to etasjer med kjeller. Kjeller får hvitpusset fasade, samme som frittstående garasje. Øvrige to etasjer får stående trekledning. Eneboligen har sprang i både horisontal- og vertikalplanet. Flate tak muliggjør uteoppholdsarealer, og bygningsmassen får derfor terrasser og balkonger på alle plan.