ERTELØKKA

Program Bolig (90 leiligheter), næring
Størrelse 30000m2 bruksareal
Plassering Asker sentrum
Status Ferdigstilt 2003

Arkitekt Eriksen & Marlow Arkitekter
Byggherre Linstow Eiensom
Entreprenør ?

Tomta ligger ved avkjøringen til Asker sentrum og er avgrenset av bilveier på alle sider. Prosjektet består av 5 bygningsvolumer, hvorav det langstrakte næringsbygget nærmest E18 fungerer som en støyskjerm for bakenforliggende leiligheter. Parkering er lagt under bakken for å frigjøre mest mulig plass inne i boligkvartalet til fotgjengere.

Prosjektet er bygget i holdbare og vedlikeholdsfrie materialer som betong og tegl, og spiller dermed på lag med mye av eksisterende sentrumsbebyggelse i Asker. De avrundede verandaene bidrar til å myke opp uttrykket i de ellers harde overflatene. Totalt består prosjektet av omtrent 90 leiligheter, hvorav et av byggene fungerer som omsorgsboliger for kommunen. Næringsarealene er blant annet bank, butikker, treningssenter og kontorer.

Erteløkka ble i 2002 tildelt Asker Kommunes Byggeskikkpris.