ENGØ GÅRD

Program Hotell og restaurant
Størrelse 5500m2 bruksareal
Plassering Tjøme
Status Ferdigstilt 2009

Arkitekt Eriksen & Marlow Arkitekter
Byggherre Engø Gård
Entreprenør ?

Hotellet er bygget opp rundt et gammelt pensjonat og gårdsanlegg, og er fra 1995 fram til i dag supplert med en rekke nye bygg og utvidelser av eksisterende bygningsmasse. Det kan nevnes flere mindre gjestehus, bygg med konferansefasiliteter og et bassengbygg i engelsk «conservatory»-stil, i alt 14 større og mindre bygninger. Det er også utarbeidet en reguleringsplan for hele området inkludert strandsone på eiendommen. Se også http://www.engo.no