ELKJØP

Program Næringsbygg, kontor, varehandel
Størrelse 8000m2 bruksareal
Tid 1997-2002
Sted Lørenskog

Arkitekt Marlow Arkitekter AS
Byggherre Elkjøp AS

Nytt hovedkontor for Elkjøp. Lager, logistikk og forretningsbygg. Omfatter hovedlager og parkering i underetasje. Elkjøp-forretning i 1.etasje. Hovedadministrasjon og kantine i toppetasjene. Bygget disponeres nå av firma Jula.