BRØDRENE DAHL

Program Lager
Størrelse 8000m2 bruksareal
Plassering Langhus, Nordre Follo
Status Ferdigstilt 2014

Arkitekt Marlow Ramfelt
Byggherre Brødrene Dahl
Entreprenør PEAB

Brødrene Dahl er en handelsbedrift med fokus på industriprodukter. Kontoret har i lang tid arbeidet med å utvikle Brødrene Dahl sine områder i Regnbuen industriområde på Langhus.

Det store høylageret er plassert mellom eksisterende anlegg, og binder disse sammen. Høylageret kan kjøres gjennom, slik at varer kan lastes innendørs. Farger (hvit, grå og blå) og materialitet (metallplater) videreføres fra den eksisterende bygningsmassen. Fasaden er oppdelt ved hjelp av vertikale og horisontale glassfelt. Fasadene er kledd med grå metallplater, noe som er ment å dempe fjernvirkningen av høyden, og skille bygget fra den lavere delen med hvite plater og blå lister.