BØYGEN 51

Program Fritidsbolig
Type Nybygg
Størrelse 290m2 bruksareal
Plassering Gålå
Status Ferdigstilt 2021

Arkitekt Marlow Arkitekter
Byggherre Privatperson
Entreprenør ?

Bøygen 51 ligger i hyttegrenda på Gålå i Gudbrandsdalen. Lokal og tradisjonell byggeskikk har lagt føringer for utforming av hytta. Dette gjelder materialbruk, vindusåpninger, takvinkler og dimensjoner. Hytta er utformet som et langstrakt volum med to tverrgående deler der møneretning snus. Denne strategien hjelper til med å byte ned bygningens opplevde størrelse fra utsiden. Mest mulig av eksisterende vegetasjon og terreng på tomta er bevart.