BOMBAKKEN 6A

Program Garasje
Type Nybygg
Størrelse 190m2 bruksareal
Plassering Lysaker, Oslo
Status Ferdigstilt 2023

Arkitekt Marlow Arkitekter
Byggherre Privatperson
Entreprenør Oslo Byggentreprenør

Bombakken 6 er en flott, herskapelig enebolig, plassert på høyde i villastrøket Lagåsen. Eksisterende enebolig er tegnet av arkitektkontoret Arnstein Arneberg og sto ferdig bygget i 1924. Tomta ligger i et spesialområde for bevaring, og hovedhuset står på kommunens og riksantikvarens SEFRAK liste. Området preges av vesentlige kulturhistoriske- og kulturminneverdier.

Tiltakshaver ønsket ny garasje i tilknytning til eneboligen. Den viktigste føringen for prosjektet har vært at ny bebyggelse skal tilpasses det bevaringsverdige miljøet i dimensjonering, formgiving, materialbruk og farge slik at arkitektoniske og miljømessige kvaliteter ikke forringes. Intensjon har vært å skape et helhetlig miljø i tråd med hovedhusets arkitektoniske uttrykk. Enebolig og hage vil stå urørt.

Plassering av garasje i sammenheng med enebolig definerer tunet og inngangspartiet. Garasje og enebolig kobles sammen med en portal over bakken, og en korridor under bakken. Fasadene blir i hvitpusset mur med detaljer, vindusutforming og takstein lignende boligen. Materialene og funksjonene er likevel moderne og tilpasset dagens behov. Ved å videreføre den etablerte estetikken i Bombakken 6, og studere Arnebergs arbeid utført i samme tidsperiode, bevares dagens preg. Boligen får en større garasje, gjennomgang og portal utført i tro til eksisterende arkitektur.