BLENTENBORG BOFELLESSKAP

Program Omsorgsboliger (16stk)
Størrelse 1985,5 m2 bruttoareal, hovedombygging
Plassering Konnerud, Drammen
Status Ferdigstilt 2014

Arkitekt Marlow Ramfelt / Marlow Arkitekter 
Byggherre Drammen Eiendom KF
Entreprenør Drammen Eiendom KF

Blentenborg Bofelleskap eies av Drammen Eiendom KF og er et hjem for personer med omsorgsbehov. Hovedombygging med tilbygg og rehabilitering av Blentenborg bofellesskap. Etter ombyggingen fikk bofellesskapet 16 leiligheter med fellesarealer spesielt tilrettelagt for personer med behov for boliger med universell utforming. Et tilbygg med vinterhage og terrasse mot syd og et mindre tilbygg mot øst går ut over eksisterende bygningskropp.