BEHANDLINGSTUNET

Program Omsorgsboliger (27 hybler)
Type Ombygg, tilbygg
Størrelse 2000m2 bruksareal
Plassering Faldalen, Fetsund
Status Pågående

Arkitekt Marlow Arkitekter
Byggherre Frelsesarmeens Eiendommer
Entreprenør Oslo Byggentreprenør

Behandlingstunet er en tverrfaglig spesialisert behandlingsinstitusjon for rusavhengige. Det tilbys 27 døgnbehandlingsplasser i inntil et år for kvinner og menn. Målet med oppholdet er en varig rusfri livsstil.

Behandlingstunet er lokalisert på en gård innerst i Faldalen. Prosjektet omfatter restaurering, ombygging og til-/påbygging. Eksisterende bygningsmasse omfatter en østfløy fra 1947 (tidligere sikringsanstalt) og en vestfløy fra 1974 (tidligere omsorgsbolig for alkoholikere). Begge bygningene er nedslitt og trenger oppgradering. Beboerrommene må tilfredsstille dagens krav til omsorgsboliger, samtidig som institusjonspreget skal fjernes og erstattes av det hjemmekoselige.

Til-/påbygg skal tilføre bygningen generøse fellesarealer som møtetorg og kantine.