ÅSVEIEN 34

Program Bolig (2 tomannsboliger)
Type Nybygg
Størrelse 800m2 bruksareal
Plassering Stabekk, Bærum
Status Ferdigstilt 2022

Arkitekt Marlow Arkitekter
Byggherre Privatperson
Entreprenør Fink & Henning Bygg

To tomannsboliger som underordner seg eksisterende sveitservilla. Begge tomannsboligene er vertikaldelt med integrert dobbeltgarasje på inngangsplan. Tomannsboligene oppføres med saltak, med en tverrfløy som adskiller takterrassene til boenhetene.