ASTRUP OG AUBERT

Program Administrasjonsbygg
Størrelse 3500m2 bruttoareal
Plassering Hovinbyen, Oslo
Status Ferdigstilt 1985

Arkitekt Arkitektene Eriksen og Knudsen
Byggherre Astrup og Aubert
Entreprenør ?

Kontor- og industribygning oppført i fire etasjer og kjeller under terreng. Bygningsmassen består tilsynelatende av to frittstående elementer: en lang (70m), smal (13m) og lav (4et) lamell; og et slankt trappetårn som strekkes 6m over lamellen. Lamellen er plassert parallelt med veien.

Trappetårnet er kledd med kvadratiske metallplater i små dimensjoner, oppbrutt av glassfelt for dagslys inn i sirkulasjonsrommet. Trappetårnet inneholder alt av sirkulasjon, teknisk og våtrom, mens lamellen gjennomgående er en åpen og fleksibel gridkonstruksjon.

Koblingen mellom trappetårn og lamell er en glassgang. Lamellen er konstruert med betongskjellett av søyler og bjelker. I yttervegg bæres bygningen av en betongkonstruksjon (grid) som ligger 0,7m utenfor fasadeliv. Dette skaper naturlig solskjerming for kontor- og industribygningen innenfor.